Kontaktinfo

Styre:

Leder: Kjell Kyllenstjerna    tlf 909 75 083

Kasserer: Kari Odden Vyrmo

Styremedlem: Siri Bekk

Styremedlem:Trond Nedrebø 

Styremedlem. Tove Nilsson

Kontingenten for 2021 er fastsatt til kr. 300,00 og betales til konto: 2280 41 81281 (husk navn på innbetalingen)

 

 

AKTIVITETSLEDERE i de forskjellige gruppene:

Joggegruppe 6: Siri Bekk, Arne Christoffersen og Trond H. Nedrebø.

Joggegruppe 5: Aina Steigen og Sigmund Wangen

RASK gågruppe: Tove Nilsson - reserve: Karen Johansen

Gågruppe mosjon: Kjell Kyllenstjerna

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem så kan du sende en epost til: post@nittedaljoggen.no