Kontaktinfo

Styre:

Leder: Trond Nedrebø - mobil 995 84 790

Kasserer: Kari Odden Vyrmo

Styremedlem: Helge Byrkjeland

Styremedlem: Ane Føllesdal

Styremedlem: Sigbjørn Høidalen 

 Valgkomite:

Arne Christoffersen og Kjell Kyllenstjerna

 

NITTEDALJOGGEN

Ledere 2022

 

Gruppe 6 - ledere

Siri Bekk

Arne Christoffersen

Res: Trond H. Nedrebø

 

Gruppe 5 - ledere

Aina Steigen

Trond H. Nedrebø

Res: Ane Føllesdal

 

Gruppe 4 - ledere

Mette Sundsvold

Tommy Tangløkken

Res: Helge J. Byrkjeland

Res: Sigmund Wangen

Res: Signy Volden

 

Gågruppe rask/stav

Espen Hjermstad (ma)

Res: Karen Johansen

Res: Trond H. Nedrebø

Res: Tove Nilsson (res)

 

Gågruppe moderat

Mette Stuve

Brit Johansen

Res: Karen Johansen

 

Kontingenten for 2022 er fastsatt til kr. 300,00 og betales til konto: 2280 41 81281 (husk navn på innbetalingen)

 Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem så kan du sende en epost til: post@nittedaljoggen.no

 

 

 

AKTIVITETSLEDERE i de forskjellige gruppene i 2021:

Joggegruppe 6: Siri Bekk, Arne Christoffersen og Trond H. Nedrebø.

Joggegruppe 5: Aina Steigen og Sigmund Wangen

RASK gågruppe: Tove Nilsson - reserve: Karen Johansen

Gågruppe mosjon:  Kjell mandager. Karen og Anne Lise reserve på torsdager!

 

Har du spørsmål eller ønsker å bli medlem så kan du sende en epost til: post@nittedaljoggen.no