Kontaktinfo

Styre:

Leder: Trond Nedrebø - mobil 995 84 790  valgt for 1år

Styremedlem:  Helge Byrkjeland                  valgt for 1år

Styremedlem:  Vibeke Hagen                       valgt for 1år

Styremedlem:  Julie Henriksen                    valgt for 2år

Styremedlem:  Vidar Nårstad                       valgt for 2år

 Valgkomite:

Arne Christoffersen  valgt for 1 år  og  Ane Føllesdal valgt for 2 år

 Vi møtes på Sørli skole kl 19,00  Mandager og torsdager 

Alle er velkommen uansett form!


Nittedaljoggens konto 2280 41 81281

VIPPS 70712

  

 

Del denne siden