Jubileumsfesten 2016

Vellykket jubileumsfest

Nittedaljoggens markering av de første 30 år fant sted i NIL-huset lørdag 22. oktober. Mer enn 50 personer hadde funnet fram finstasen og satte hverandre i stevne. Et flott pyntet festbord, nydelig mat, høy stemning, en festglad og kondisjonssterk festgjeng og herlig dansemusikk til toner fra «Råkkefår Duo» skapte en flott ramme rundt jubileumsfesten.

Lederen i Nittedaljoggen, Helén Bostad Nedrebø, rettet en takk til alle dem som i 1986/1987 tok  initiativet til og dro i gang Nittedaljoggen. Den opprinnelige ideen om en «Old boys» treningsgruppe ble underveis til ideen om en joggeklubb.

Gunnar Aanmoen, Per Kleven, Marit Haanæs, Wenche Finstad, Anne Grete Aanmoen og Grete Kleven dro det hele i gang. I april 1987 kunne de ønske nærmere 200 trimglade nittedøler velkommen ved ungdomsskolen! Oppslutningen var så overveldende at initiativtakerne valgte å fortsette tilbudet også på høsten, og slik gikk nå årene……

Helén takket også Kjell Kyllenstjerna og Thorild Breck for at de tok skikkelig tak da det for noen år siden så som mørkest ut for Nittedaljoggen. De to tok på seg ansvaret og fikk joggen videre da Nittedaljoggen var nær ved å bli lagt ned og avviklet.

Hun benyttet også anledningen til å berømme alle dem – uten å nevne navn – som gjennom år har lagt ned en betydelig uegennyttig innsats for å holde driften i gang i Nittedaljoggen. Uten denne frivillige innsatsen hadde det ikke vært mulig å holde liv i grupper som Nittedaljoggen.

Gunnar Aanmoen holdt en lydhør forsamling i ånde da han ga historiske tilbakeblikk fra årene som er gått. Festkomiteen hadde på sin side laget en kavalkade gjennom tekst og bilder som ga et interessant tilbakeblikk på historien.

Blant dem som ble spesielt lagt merke til av talerne under jubileumsmiddagen, var Aina Steigen, som med sitt muntre kåseri på rim fikk det til å runge i festlyden. Kveldens toastmaster, Per Kleven, bandt festprogrammet sammen på en elegant måte.

Skal en dømme etter stemningen på jubileumsfesten, er det liv laga for Nittedaljoggen i enda noen tiår…..

Fra venstre  Per Kleven, Gunnar Aanmoen, Toril Starheim og Stein Glømmi. Kleven og Aanmoen var blant dem som initierte Nittedaljoggen, mens Starheim og Glømmi er solide støttespillere på sponsorsiden for Nittedaljoggen.

Festkomiteen representert med fra venstre Anne Kyllenstjerna, Vidar Steigen, Åse Meiltoft, Ib Stubkjær og Randi Kornbakk skapte en fin ramme rundt jubileumsfesten.

«Råkkefår Duo» med Ove Johnny Nettum (til venstre) og Jan Klausen sørget for dansemusikken på jubileumsfesten.

Del denne siden